Heeft u een klacht?

Wij proberen ons vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Mocht u onverhoopt toch klachten hebben over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het belangrijk om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Fysiotherapie Sanatoriumlaan is aangesloten bij de Klachtenregeling van de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland: het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

Een gesprek met de fysiotherapeut

Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut. Wij zijn altijd bereid om uw klacht met u te bespreken en om samen naar een oplossing te zoeken. Dit kan gebeuren met de behandelende fysiotherapeut zelf of, als u dat prettiger vindt, met een andere fysiotherapeut uit de praktijk.
Desgewenst kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar.

Een klachtenprocedure

Mocht een gesprek niet het gewenste resultaat opleveren dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor terecht bij de Klachtencommissie van het KNGF en bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Informatie hierover vindt u op de website van het KNGF.

Uw rechten als patiënt zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Hoe een klacht over een zorgverlener moet worden opgelost staat in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz).

Meld u direct aan of neem contact met ons op!