bekken1

Bekkentherapie

Bekkenfysiotherapie richt zich op klachten van het gehele buik-, bekken- en lage rug-gebied. Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodemspieren en de bekken-organen (blaas, baarmoeder en darmen) beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken kan leiden tot een functiestoornis in de bekkenbodemspier en omgekeerd.

Veel voorkomende bekkenklachten zijn

  • ongewild verlies van urine en/of ontlasting (stress-incontinentie)
  • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten, veel te vaak plassen (urge-incontinentie)
  • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting
  • verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen
  • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
  • seksuele problematiek, gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem
  • bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond de zwangerschap en bevalling.
  • bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling.
bekken2

Daarnaast wordt bekkenfysiotherapie pre- en postoperatief toegepast bij chirurgische interventies in de onderbuik (gynaecologische, urologische en colorectale operaties). Bij gezonde zwangeren is de begeleiding met name gericht op preventie van bekken-pijn en bekkenbodemdysfuncties.

De behandeling

De behandeling is gericht op versterking en/of ontspanning van de bekkenbodemspier met behulp van oefentherapie.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden  op de website van de Stichting Bekkenbodempatienten (www.bekkenbodem.net) of op de website van de vereniging van bekkenfysiothera-peuten (www.bekkenfysiotherapie.nl).

Meld u direct aan of neem contact met ons op!