incontinentie3

Incontinentie training

Verlies van urine is een veel gehoorde klacht. Dit kan samenhangen met zwangerschap en bevalling, overgang en verzakkingsklachten. Urineverlies kan ook voorkomen bij blaasontstekingen. Mannen die een prostaatoperatie hebben ondergaan, hebben vaak kortere of langere tijd last van ongewenst urineverlies. Wij kunnen u helpen op de juiste manier gebruik te maken van uw bekkenbodem.

De klachten die voorkomen zijn:

• Ongewild verlies van urine
• Niet te onderdrukken aandrang om te plassen
• Moeizaam kwijt kunnen van urine
• Pijnklachten voor, tijdens of na het plassen
• Niet goed uit kunnen plassen
• Vaak moeten plassen, overdag en / of ’s nachtsIncontinentie

Behandeling

inventarisatie klachten d.m.v. een anamnese en het thuis invullen van een plaslijst.

Het leren voelen van de bekkenbodem in combinatie met ademhalingsoefeningen
Aanleren juist toiletgedrag
Het leren aan- en ontspannen van de bekkenbodem
Oefeningen om de bekkenbodem te versterken of zo nodig juist te ontspannen

Meld u direct aan of neem contact met ons op!